Bestuur

Het Bestuur

Loek van Dijken                 – voorzitter
Vacature                            – secretaris
Henk de Vink                     – penningmeester

 

Warenmarkt:    

Organisatiebureau Oost-Groningen
T:            050-7920021
E:            info@oost-groningen.net
W:          www.oost-groningen.net

 

Vee:     

Harold Tiekstra                  – land, vee en beurs
Martin Wiersma                 – land, vee en beurs
Ruud Kooijinga                  – land, vee en beurs
Hillie Dijkstra                      – land, vee en beurs

 

 

Commissie leden:          

Vacature                          – activiteiten
Tom de Boer                    – activiteiten