Bestuur

Het Bestuur

Loek van Dijken                 – voorzitter
– secretaris
Henk de Vink                     – penningmeester

 

Warenmarkt:    

Jaco Poorta                         – marktmeester

 

Vee:     

Harold Tiekstra                  – land, vee en beurs
Martin Wiersma                 – land, vee en beurs
Ruud Kooijinga                  – land, vee en beurs
Hillie Dijkstra                      – land, vee en beurs

 

Ringsteken:       

Piet Bulthuis                                 – ringsteken
Greetje Terpstra-Koenes              – ringsteken

 

Commissie leden:          

Gert Veldwijk                    – activiteiten
Tom de Boer                    – activiteiten