Bestuur

Het Bestuur
Voorzitter  –  Harmannus Blok
Secretaris  –  Vacature
Penningmeester  –  Henk de Vink

Warenmarkt:
Organisatiebureau Oost-Groningen
T:            050-7920021
E:            info@oost-groningen.net
W:           www.oost-groningen.net

Vee:
Jack Zand                        – land, vee en beurs
Hillie Dijkstra                    – land, vee en beurs

Commissie leden:
Tom de Boer                    – activiteiten
Richard Beereboom        – activiteiten
Rob Vellinga                    – activiteiten
Kina Werkman                 – media