Warenmarkt

Warenmarkt

Op de warenmarkt kan ook dit jaar weer een mooie ronde worden gemaakt via de Reindersstraat, de Praediniusstraat, de Ripperdastraat en de Kloosterstraat. Veder presenteert zich natuurlijk ook een aantal maatschappelijke organisaties en Winsumer ondernemers. In totaal staat er zo’n 450 meter aan kramen voor u klaar. Natuurlijk is er ook voldoende gelegenheid om even gezellig te zitten en bij te praten met een kop koffie: bij de horeca, in de tent en op de hoeken van de warenmarkt.

De warenmarkt van de Winsumer Baistemaart wordt gehouden op maandag 22 oktober 2018, in de herfstvakantie. De warenmarkt wordt gehouden van 09.30 uur tot ca. 16.00 uur, de tijd waartussen de meeste bezoekers verwacht worden.

Aanmelding warenmarkt

Aanmelding voor de warenmarkt kan tot 1 oktober 2018. Aanmeldingen worden behandeld op volgorde van datum, rekening houdend met het al aangemelde aanbod.

Staangeld 

De aan de standplaatsvergunning verbonden kosten bedragen € 5,00 per strekkende meter.
Het staangeld zal VOORAF verrekend worden en niet meer op de markt.
Hiermee willen we voorkomen dat inschrijvers zonder reden niet komen opdagen.
Daarom hanteren wij het volgende beleid: Niet vooraf betaald = niet op de markt.
Wanneer niet is betaald voor 5 oktober vervalt de reservering.

We hopen u te begroeten op maandag 22 oktober 2018!